+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

SkyWay na Ministerstve dopravy Ruska

SkyWay na Ministerstve dopravy Ruska

11. februára 2016 sa stalo to, o čo sme tak dlho bojovali: Ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo a schválilo na najvyššej úrovni použitie strunovej dopravy, ktorú uznalo za inovačnú. Znamenalo to koniec dlhej cesty k schváleniu Junického strunovej technológie štátom ako reálne existujúcej a funkčnej. Navyše o mesiac a dva týždne, 25. marca sa zástupcovia SkyWay pripojili k zasadnutiu pracovnej skupiny pre zvýšenie inovatívnosti verejného obstarávania. Strunová doprava upevnila svoje pozície a dokonca bola odporúčaná k implementácii po vybavení všetkých formalít nariadených Expertnou radou.

Zápisnica zo zasadnutia je k nahliadnutiu tu: odkaz

Cesta k štátnemu uznaniu bola dlhá a tŕnitá. Veľa rokov sa Junického strunové technológie ocitali mimo pozornosti ruskej reality kvôli početným štátnym byrokratickým prieťahom. V roku 2002, vtedy ešte v Oziorach, keď sa staval prvý skúšobný polygón a technológia zúrivo potrebovala dodatočné investície, sa uskutočnilo výjazdné zasadnutie Vedecko-technickej rady Ministerstva dopravy. Strunovú dopravu charakterizovali ako zaujímavý a netradičný druh dopravy a tým to skončilo – celých 14 rokov sa nekonalo žiadne posúdenie JST. Začiatkom roka 2016 dostal A. E. Junickij pozvanie z Ministerstva dopravy a hneď ďalší mesiac urobil prezentáciu strunovej dopravy pred expertmi. Toto stretnutie bolo oveľa produktívnejšie aj preto, lebo bolo zorganizované na úplne inej zásade. Tím SkyWay preukázal svoju samostatnosť a nezávislosť a nežiadal o financovanie a podporu, ako tomu bolo v roku 2002. Okrem toho práve v tomto roku bola oficiálne potvrdená životaschopnosť technológie, a preto generálny konštruktér nemusel vyvíjať také veľké úsilie a tak prežívať reakciu pri vysvetľovaní princípov fungovania systému. S ľahkosťou vysvetlil všetky sporné a nejasné záležitosti, predviedol princíp fungovania JST otvorene a maximálne pochopiteľne.

Veľa síl a času bolo investovaných do získania štátnej podpory pred 14 rokmi, ale teraz sa JST dočkali uznania a odporúčania. Tým viac prekvapuje, že predtým štát tento projekt vyslovene ignoroval, nefungovali žiadne zákonné spôsoby získania financií. Práve preto A. E. Junickij svojho času urobil neľahké, ale veľmi dôležité rozhodnutie a zvolil pre výstavbu nového skúšobného polygónu Bielorusko. Tým cennejšie je víťazstvo, ktoré sme teraz dosiahli v Rusku!

Uvádzame stručný fragment zo zápisnice:

«Hlavným účelom Expertnej rady je znalecká a metodická asistencia pre pilotné projekty, ktoré prichádzajú od vývojárov inovačných technológií. Expertná rada pripravuje analytické a informačné materiály a referencie a predkladá ich na zasadnutí Pracovnej skupiny; vykonáva analýzu aktuálnej situácie v oblasti verejného obstarávania v rezorte dopravy, posudzuje inovačné technológie a výrobky, ich ekonomickú účinnosť, perspektívy výskytu v dohľadnej budúcnosti nových výrobkov a technológií. <…> 11. februára 2016 na riadnom zasadnutí Expertnej rady bola prerokovaná technológia vytvorenia nákladného, mestského a vysokorýchlostného dopravného systému SkyWay, ktorú vyvíja spoločnosť Strunové technológie, a. s. (ďalej len technológia), pri ktorej členovia Expertnej rady zaznamenali možnosť uznania technológie za inovačnú. Spoločnosti Strunové technológie, a. s. bolo odporučené dodatočne predložiť projekt využitia prezentovaného dopravného systému SkyWay v konkrétnych prevádzkových podmienkach. 25. marca 2016 na riadnom zasadnutí Pracovnej skupiny technológia bola uznaná za perspektívnu.»

Odpoveď Ministerstva dopravy na dotaz akcionára: odkaz


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital