+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Správy

Správy

Dassault Systemes zoznamuje s 3DExperience
12.01.2018

Digitalizácia sa stala jednou z najdiskutovanejších tém v Bielorusku, Rusku a Kazachstane v r. 2017. V Bielorusku bol prijatý na konci roka Dekrét č.8 (hlavné fakty o ňom), na začiatku r. 2018 sa prezident Kazachstanu prihovoril obyvateľom krajiny s posolstvom o novým možnostiach rozvoja v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie.  Už o tri roky sa celosvetová ekonomika stane digitálnou na 25%.

Dassault Systemes ponúka nástroje podpory efektívnej realizácie výrobkov, ktorá predvídala rané predaje, tiež brala do úvah názor spotrebiteľov, zabezpečenie dodávok presne načas a výrobu konfogurácií na objednávku. V najnovšom materiáli portálu computerworld.ru  Dassault Systemes, provajder platformy 3DExperience, ktorý centralizuje údaje o výrobku alebo projekte v priebehu celého životného cyklu, privádza závery svojej práce na ruskom trhu za uplynulý rok:

Aleksej Ryžov — generálny riaditeľ Dassault Systemes v Rusku, SNŠ a strednej Ázii

Digitalizácia sa stala v Rusku jednou z najdiskutovanejších tém minulého roka. Prakticky všetky veľké spoločnosti miestneho trhu oznámili o svojich programoch digitálnej transformácie podnikania. Avšak, ako priznal Ryžov, zatiaľ hlavná časť digitálnej ekonomiky v Rusku je obchod a spotrebiteľský trh, hoci najväčší potenciál na rast má rozumná (chytrá) výroba a chytré mestá. Zo svojej strany, spoločnosť Dassault Systemes ponúka nástroje podpory intelektuálnej výroby, nepredstaviteľnej bez "chytrých" radcov a prostriedkov podpory vzájomného pôsobenia medzi vozidlami.

"Zatiaľ len 3% všetkých možných údajov sa reálne nahrávajú z priemyselného vybavenia, hoci sa v mnohých domácich výrobách prevádzkuje moderné vybavenie", - povedal Ryžov, keď hodnotil osobitosti pružnej výroby, schopnej podporiť veľký počet konfigurácií výrobkov.

Ako už dnes fungujú jednotlivé zložky fabriky budúcnosti nám predviedol Vladimir Pirožkov, vedúci inžinierskeho strediska prototypovania "Kinetika" (rozvinutého na základe NITU "MISiS"), strategického partnera Dassault Systemes, vystupujúceho aj v úlohe predvádzacej miestnosti jeho riešení. Digitálne makety takých výrobkov ako fakľa Olympijských hier alebo predmety výzbroje vojakov v budúcnosti, výskum technológií uplatnenia nových materiálov, systémový inžiniering, aditívne technológie – t.j. neúplný zoznam prác tohto strediska.

"Kto sa stane operátorom digitalizácie? Pre digitálnu ekonomiku sú potrební inžinieri-rojkovia, nie napodobovatelia. Umenie pracovať s prelomovými nástrojmi umožňuje postaviť ruských odborníkov do jedného radu s celým ostatným svetom" — upozornil Pirožkov.

Spomedzi konkrétnych výsledkov uplynulého roka Ryžov považuje zavedenie Quintiq v Novolipeckom metalurgickom kombináte, riešenia na optimalizáciu logistických reťazí a podnikateľských procesov, projekty so spoločnosťou Nornikeľ pre využívanie systému Geovia na automatizáciu horsko-geologických prác. Zaujímavý je tiež projekt SkyWay, ktorý anticipuje používanie strunových technológií pre rozširovanie dopravných artérií nového pokolenia. Pilot, ktorý pracujúci v EkoTechnoParku pod Minskom (Bielorusko), je nasmerovaný na vytvorenie bezpečnej infraštruktúry rýchlostnej prepravy pasažierov a nákladov.

Spomedzi organizačných zmien minulého roka spomenul Ryžov prestavenie kanálu predajov systému automatizovaného projektovania Solidworks: počet partnerov sa zvýšil o 20krát, distribútorská sieť podpory klientov spoločnosti bola rozšírená do 70 miest Ruska a krajín SNŠ.

Čo SkyWay dá technológia 3DExperience?

Pripomenieme, že na zvýšenie konkurencieschopnosti projektu sa v konštruktérskej kancelárii aj vo výrobe spoločnosti Strunové technológie, a.s. už zavádzajú prvky priemyslu 4.0: polroka tím špecialistov spoločnosti pracuje nad zavedením systému práce s virtuálnymi modelami koľajnicových vozidiel a traťovej štruktúry. Taký systém umožňuje koordinovane a rýchlo vytvárať inžinierske projekty a pripravovať technickú dokumentáciu, potrebnú na ich spustenie do výroby. Všetky zmeny, ktoré inžinieri pridávajú do makety, sa budú odzrkadľovať na výslednom modeli a výpočtoch technických vlastností a ceny konečného produktu.

Nevyhnutnosť využívania princípov priemyslu 4.0 je podmienená ešte aj tým, že informačné systémy umožňujú posúvať úlohy ohľadom projektov rad za radom aj inžinierom z iných krajín (ako v prípade SkyWay, Indie, Indonézie a iných). Je to potrebné, pretože v prvých etapách vstupu spoločnosti na svetový trh nebude mať fyzicky možnosť samostatne robiť všetku prácu po celom svete.

Podrobnejšie sa o stratégii zavedenia a ďalších plánoch spoločnosti-spracovateľa dočítate v rozhovore Viktora Baburina, zástupcu generálneho riaditeľa pre rozvoj spoločnosti Strunové technológie, a.s., o priemysle 4.0. - v samostatnom článku.

via GIPHY

Naspäť na aktuality

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital