+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Správy

Správy

Hostia SkyWay na Transport Rossii 2017
11.01.2018

Uplynulé medzinárodné fórum Transport Rossii 2017 sa už tradične stalo miestom, kde sa sa zhromaždili najlepšie dopravné spoločnosti, odborníci, ktorí zhodnotili strunové dopravné technológie SkyWay a tiež perspektívy ich využívania po celom svete.

Udalostí ako aj hostí bolo na výstave veľa a bol im venovaný rozhovor Sergeja Sibirjakova. Sergej Anatoljevič porozprával, kto konkrétne navštívil predvádzací stánok SkyWay prvý deň fungovania výstavy, kedy bol obmedzený vstup v spojitosti s návštevou popredných predstaviteľov štátu. Medzi čestnými hosťami, ktorí sa mohli osobne oboznámiť s vývojmi projektovej organizácie SkyWay a porozprávať s tímom Anatolija Junického bol ministerský predseda Dmitrij Medvedev, vicepremiér Igor Šuvalov a minister dopravy Maksim Sokolov.

Medzi významnými hosťami SkyWay boli aj ministri susedných republík, napríklad jedným z hostí sa stal minister dopravy a ciest Kirgizskej republiky Kalilov Žamšitbek Kalilovič. Povedal, že z rozprávania pozná technológiu strunovej dopravy aj predbežné plány jej rozvoja v Kirgizsku. Podľa názoru významného hosťa, prioritnou oblasťou zavedenia strunovej dopravy je turistický priemysel, nakoľko trate SkyWay za ideálne začleňujú do miestneho reliéfu a technické vlastnosti dopravných systémov im umožňujú v perspektíve stať sa základom dopravnej infraštruktúry pre populárne turistické smery.

Na fóre takej úrovne sa to nemohlo zaobísť bez názoru dopravných odborníkov. O svoj názor na technológiu strunovej dopravy sa podelili kandidát technických vied, docent katedry Technológií spracovania materiálov MGTU N. E. Baumana Valeriju Balachmetovič Jesov: "Nepochybne je technológia SkyWay veľmi zaujímavá a na základe tej dokumentácie a tých materiálov, ktiré som videl, tak má dobrú racionálnu technickú podstatu. Je jasné, že tak ako všetko nové, musí mať určitý čas na to, aby sa dostala do popredia s prihliadnutím na reálie, no som si istý, že za touto technológiou stojí budúcnosť".

A to je len malá časť udalostí a názorov o inovačnej technológii strunovej dopravy SkyWay, o ktorú sa podelili hostia a účastníci uskutočneného medzinárodného fóra Transport Rossii 2017.

Naspäť na aktuality

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital