+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Výhody technológie

Výhody technológie

21. storočie sa vyznačuje intenzívnym rozvojom informačných technológií. Jedinečná RSW technológia patrí tiež k výdobytkom nového storočia. Rail SkyWay (RSW), „koľajnicová nebeská cesta“, predpokladá vytvorenie dopravnej a komunikačnej siete, ktorá prekoná svojou dĺžkou a účinnosťou všetky existujúce alternatívy.


BEZPEČNOSŤ

Je možné eliminovať kríženie rozlične riadených dopravných tokov, ak zdvihneme jeden dopravný tok oproti druhému o niekoľko desiatok metrov, aby sa zabezpečil plynulý prejazd veľkorozmerných vozidiel. Osobné auta, vlaky, autožeriavy, poľnohospodárske stroje sa budú môcť pohybovať stálou rýchlosťou – zrážka so zvieratami alebo ľuďmi je vylúčená.
Koľajové vozidlo Junibus sa pohybuje po špeciálnej koľaji, ktorá vylučuje možnosť vykoľajenia alebo zrážky so súbežným alebo protiidúcim vozidlom. Poveternostné podmienky a sezónne faktory Junibus nijako neohrozujú. Vysoká rýchlosť nového druhu dopravy definitívne eliminuje problém predbiehania a zrážok, ktoré sú najčastejšími príčinami nehôd.

DOSTUPNOSŤ

Dôležitou výhodou sú nízke vlastné náklady na prepravu osôb aj nákladov, čo je možné vďaka týmto faktorom:
- nízka spotreba paliva na prepravu jednej osoby. Nízka spotreba nafty na 100 cestujúcich pri preprave na X km určuje cenu energií v prepočte na osobu vo výške 98 rubľov (1,3 €). Zavedením elektrického Junibusu sa prepravné náklady znížia dvoj až trojnásobne;
- prevádzkové náklady sa redukujú vďaka jednoduchej konštrukcii Junibusu. Výpočty nákladov na infraštruktúru potrebnú pre výstavbu 1 km trate, dali výsledok 99 miliónov rubľov (1,32 mil. €), pričom táto trať bude fungovať po dobu 50 rokov s minimálnymi nákladmi na udržiavanie bezpečnosti a komfortu;
- nízka cena vozidla (v tomto prípade nákladné alebo osobné koľajové vozidlo), dlhá doba použiteľnosti – 100 a viac rokov;
- Junibus nepotrebuje veľký počet údržbárov, pretože je riadený automaticky; vďaka tomu sa náklady redukujú dvojnásobne v porovnaní so železničnou dopravou.

POHODLIE

Dnes mnohí z nás ráno prídu do práce už unavení z cestovania MHD. Po absolvovaní rovnakej cesty späť sa únava stupňuje. Keďže väčšina obyvateľov veľkomiest trávi takmer polovicu svojho voľného času v kolónach a na cestách, mnohí trpia chronickou únavou, čo má negatívny vplyv na organizmus a spôsobuje stres. Vedecký výskum ukázal, že bez ujmy na zdraví človek nemôže tráviť v moskovskom metre viac ako 3 minúty. Nadmerný hluk, vplyv elektromagnetických polí, zhluk veľkého množstva ľudí v obmedzenom priestore pod zemou – všetky tieto faktory vedú k stresu, ktorý po opustení metra nezmizne, ale naopak stúpa s každou ďalšou cestou. Nachádzanie sa v podzemnom komunikačnom systéme ľudí znepokojuje a vyvoláva podvedomé negatívne emócie. Vysvetľuje to genetická pamäť: dlhé stáročia sa tento priestor u ľudí spájal s ríšou mŕtvych a väzenskými celami.

ÚSPORA ZDROJOV

1. Strunové trate, ktoré prejdú mnohými momentálne ťažko prístupnými oblasťami (oceány, tundra, močiare, hory, púšte, morské a oceánske šelfy), umožnia prístup k novým prírodným zdrojom. Prístup k rôznym druhom surovín zachráni svetovú ekonomiku.
2. Preprava nákladov v sieti SkyWay bude niekoľkonásobne lacnejšia.
3. Rozvoj vysokorýchlostnej dopravnej štruktúry zníži spotrebu materiálov, pričom aj samotná infraštruktúra bude nízkonákladová: bude spotrebované oveľa menej ocele a farebných kovov, pôdy, piesku a železobetónu. Nepretržitá strunová koľaj zvýši nosnosť stožiarov, ktoré znášajú hlavnú zaťaž, pretože na každý kotevný stožiar pripadne cca 100 medzičlánkov. Predpokladaná úspora stavebných materiálov v sieti TRANSNET s dĺžkou 25 km bude tvoriť: oceľ – 270 miliárd ton, železobetón – 2,7 biliónov ton.
Okrem toho má strunová dopravná estakáda zjavné výhody oproti obyčajným zemným násypom. Objem zemných prác sa zníži viac ako 100-násobne, čo zachová nepoškodenú pôdu a krajinu, resp. škoda bude minimálna. Dá sa to vysvetliť veľmi jednoducho: stavba železníc a diaľnic vedie k dodatočnému zhutneniu zemného násypu. Potom cesta vyzerá ako hrádza, ktorá kríži korytá povrchových a podzemných vôd, a tak pôda z jednej strany cesty vyschýna a z druhej strany sa mení na močarisko. Spôsobuje to vážnu ujmu na ekologickej rovnováhe, narúša migráciu zvierat a vedie k redukovaniu až úplnému vymiznutiu viacerých druhov flóry a fauny.

PRE DOBRO SPOLOČNOSTI

TRANSNET predpokladá vytvorenie modernej komunikačnej siete, ktorá sa bude vyznačovať vysokou rýchlosťou prepravy, šetrnosťou k životnému prostrediu, dostupnosťou a bezpečnosťou. Všetky typy tratí – nákladné, medzimestské a mestské, budú tvoriť jednotný systém, ktorý bude fungovať aj v ťažko prístupných lokalitách ako je džungľa, tajga, púšť, horské masívy, morské šelfy a polárne územia. Budú umiestnené vo výške viac ako 50 m nad zemou. Tieto možnosti podporia hospodársky vývoj každej krajiny a poskytnú záruku zisku pre budúce generácie v podobe zvýšenia daňových príjmov; zníži sa nezamestnanosť, pretože inovatívne technológie si budú vyžadovať prísun kvalifikovaných pracovníkov. Výsledkom bude zvýšenie životnej úrovne miliónov ľudí a možnosť prekonať veľké vzdialenosti v podstatne kratšom čase. Získaný voľný čas ľudia budú môcť využiť na sociálne aktivity.

EKOLOGICKOSŤ

Aplikácia RSW technológií ľudstvu umožní ušetriť viac ako 300 miliárd ton paliva. Ak sa toto palivo nespáli, ušetrí sa 106 miliárd ton kyslíka a atmosféra bude chránená pred škodlivými emisiami spalín. Zredukuje sa ťažba nerastných surovín, pretože už nebude potrebné vyrábať kov, betón a iné materiály na výstavbu diaľnic.
Jeden kilometer železničnej trate alebo rýchlostnej diaľnice, vrátane infraštruktúry, „odoberá“ užívateľovi prírodných pôdnych zdrojov cca 4 ha úrodnej pôdy. Stačí vytvoriť iba 25 miliónov SkyWay tratí s použitím RSW technológií, aby sa zachránili pred zničením obrovské plochy úrodnej pôdy, pričom náklady na výstavbu budú tvoriť cca 100 biliónov USD.

ÚČINNOSŤ

Dopravné odvetvie, ako každé iné, sa vyznačuje výrazným inovačným vývojom: každá ďalšia generácia demonštruje zlepšené vlastnosti nových modelov. Je to viditeľné aj na príklade siete TRANSNET, najmä v účinnosti Junibusu.
SkyWay jazdná súprava je vysokorýchlostná, váži 10 ton a ponúka 50 miest na sedenie. Rýchlosť, ktorú Junibus dokáže vyvinúť, je 450 km/h a viac. Na dosiahnutie takejto rýchlosti je potrebný silný motor na 398 kW, čo je 7,96 kW v prepočte na jedného cestujúceho. Z toho okolo 368 kW je určených na aerodynamiku. Je dokázané, že efektivita každého vysokorýchlostného dopravného systému je priamo úmerná jeho aerodynamickým ukazovateľom. V prípade Junibusu sa na každých 100 km spotrebuje 21,5 litrov nafty.

USPORIADANÝ SVET

Ak sa pozrieme na celú evolúciu ľudstva od jej začiatkov, všimneme si, že už pračlovek dával prednosť technickému rozvoju neustálym zdokonaľovaním svojich primitívnych nástrojov. Dnes, v dobe technického pokroku, mnohí vedci zvažujú možnosť lokalizácie nebezpečných technológií mimo planéty, aby nemali ničivý dopad na životné prostredie. Ak sa ocitnú vo vesmíre, budú úplne neškodné pre našu flóru, faunu a atmosféru, ktorá chráni Zem pred smrtiacou radiáciou a kozmickým prachom. Mnohí z nás si stále neuvedomujú, že hranice našej existencie nie sú vymedzené stenami našich obydlí, ale majú oveľa širší dosah.

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital