+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Ekologickosť

Aplikácia RSW technológií ľudstvu umožní ušetriť viac ako 300 miliárd ton paliva. Ak sa toto palivo nespáli, ušetrí sa 106 miliárd ton kyslíka a atmosféra bude chránená pred škodlivými emisiami spalín.

Ekologickosť

Pôda je najdôležitejší prírodný zdroj, pretože úrodná vrstva zabezpečuje rast a výživu rastlín a stromov, ktoré produkujú kyslík do ovzdušia. Po celé stáročia vytvárala príroda úrodnú pôdu v prospech ľudstva, avšak ľudia nedocenili hodnotu tohto daru. Začali vytvárať siete dopravných komunikácií, stavať železnice a zalievať milióny kilometrov asfaltom a betónom.


Automobilové cesty a diaľnice, ktorých celková plocha je porovnateľná s územiami Japonska, Nemecka, Holandska a Veľkej Británie spolu, navždy zakryli pôdu hrubou vrstvou asfaltu.

Negatívne dôsledky výstavby ciest a železníc

Úrodná pôda, ktorú príroda veľkoryso ponúkla človeku, je v súčasnosti takmer úplne zničená. Pôda v okolí dopravných tepien je otrávená spalinami. Škodlivý účinok automobilových spalín, chemických posypov a ďalších výrobkov automobilového priemyslu zničili pôdu v areáli každého dopravného objektu.

Zhutnenie ciest spôsobilo zmeny v toku podzemných vôd, čo viedlo k zničeniu prirodzenej rovnováhy: keď na jednom mieste všetko vyschýna, na druhom sa tvorí močarisko.

RSW technológie ako možnosť obnovenia ekosystému.


Aplikácia RSW technológií ľudstvu umožní ušetriť viac ako 300 miliárd ton paliva. Ak sa toto palivo nespáli, ušetrí sa 106 miliárd ton kyslíka a atmosféra bude chránená pred škodlivými emisiami spalín. Zredukuje sa ťažba nerastných surovín, pretože už nebude potrebné vyrábať kov, betón a iné materiály na výstavbu diaľnic.

Jeden kilometer železničnej trate alebo rýchlostnej diaľnice, vrátane infraštruktúry, „odoberá“ užívateľovi prírodných pôdnych zdrojov cca 4 ha úrodnej pôdy. Stačí vytvoriť iba 25 miliónov SkyWay tratí s použitím RSW technológií, aby sa zachránili pred zničením obrovské plochy úrodnej pôdy, pričom náklady na výstavbu budú tvoriť cca 100 biliónov USD.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital