+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Úspora zdrojov

Riešením sú dopravné komunikácie „druhej úrovne“ (nadzemné). Neutrpí tak zemská flóra ani fauna. Pripojte sa k nášmu projektu – prejdite na odkaz.

Úspora zdrojov

Výrazné zdražovanie potravín, spotrebného tovaru je vyvolané stúpaním ceny zdrojov. Naša planéta zaznamenala štvornásobný nárast počtu obyvateľstva a dvadsaťnásobné zvýšenie HDP. Vznikol obrovský dopyt po prírodných surovinách, ktorý vzrástol až o 2000%, zatiaľ čo hľadanie nových zdrojov sa stáva problematické. Treba prihliadať na to, že podľa ekonomických zákonov zdražovanie jedného druhu surovín so sebou prináša zvýšenie cien na ostatné. V konečnom dôsledku civilizácia riskuje, že nezvládne rapídne narastajúce nároky obyvateľov našej planéty.

Zdá sa, že máme len jedno východisko: vysoké technológie. Len tie pomôžu ušetriť nasledovné druhy zdrojov:
- potravinové;
- surovinové;
- priestorové;
- ekonomické;
- nerastné;
- finančné a pracovné.

Riešením sú dopravné komunikácie „druhej úrovne“ (nadzemné). Neutrpí tak zemská flóra ani fauna. Práve na tieto účely bol vytvorený systém TRANSNET.


Plusy dopravy SkyWay:

1. Strunové trate, ktoré prejdú mnohými momentálne ťažko prístupnými oblasťami (oceány, tundra, močiare, hory, púšte, morské a oceánske šelfy), umožnia prístup k novým prírodným zdrojom. Prístup k rôznym druhom surovín zachráni svetovú ekonomiku.

2. Preprava nákladov v sieti SkyWay bude niekoľkonásobne lacnejšia.

3. Rozvoj vysokorýchlostnej dopravnej štruktúry zníži spotrebu materiálov, pričom aj samotná infraštruktúra bude nízkonákladová: bude spotrebované oveľa menej ocele a farebných kovov, pôdy, piesku a železobetónu. Nepretržitá strunová koľaj zvýši nosnosť stožiarov, ktoré znášajú hlavnú zaťaž, pretože na každý kotevný stožiar pripadne cca 100 medzičlánkov. Predpokladaná úspora stavebných materiálov v sieti TRANSNET s dĺžkou 25 km bude tvoriť: oceľ – 270 miliárd ton, železobetón – 2,7 biliónov ton.

Okrem toho má strunová dopravná estakáda zjavné výhody oproti obyčajným zemným násypom. Objem zemných prác sa zníži viac ako 100-násobne, čo zachová nepoškodenú pôdu a krajinu, resp. škoda bude minimálna. Dá sa to vysvetliť veľmi jednoducho: stavba železníc a diaľnic vedie k dodatočnému zhutneniu zemného násypu. Potom cesta vyzerá ako hrádza, ktorá kríži korytá povrchových a podzemných vôd, a tak pôda z jednej strany cesty vyschýna a z druhej strany sa mení na močarisko. Spôsobuje to vážnu ujmu na ekologickej rovnováhe, narúša migráciu zvierat a vedie k redukovaniu až úplnému vymiznutiu viacerých druhov flóry a fauny.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital