+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Pre dobro spoločnosti

TRANSNET predpokladá vytvorenie modernej komunikačnej siete, ktorá sa bude vyznačovať vysokou rýchlosťou prepravy, šetrnosťou k životnému prostrediu, dostupnosťou a bezpečnosťou. Pripojte sa k nášmu projektu – prejdite na odkaz.

Pre dobro spoločnosti

21. storočie sa vyznačuje intenzívnym rozvojom informačných technológií. Jedinečná RSW technológia patrí tiež k výdobytkom modernej doby. Rail SkyWay (RSW), doslovne „koľajnicová nebeská cesta“ predpokladá vytvorenie dopravnej a komunikačnej infraštruktúry, ktorá prekoná všetky existujúce obdoby účinnosťou a dĺžkou.

Perspektívy rozvoja RSW technológií

TRANSNET predpokladá vytvorenie modernej komunikačnej siete, ktorá sa bude vyznačovať vysokou rýchlosťou prepravy, šetrnosťou k životnému prostrediu, dostupnosťou a bezpečnosťou. Všetky typy tratí – nákladné, medzimestské a mestské, budú tvoriť jednotný systém, ktorý bude fungovať aj v ťažko prístupných lokalitách ako je džungľa, tajga, púšť, horské masívy, morské šelfy a polárne územia. Budú umiestnené vo výške viac ako 50 m nad zemou. Tieto možnosti podporia hospodársky vývoj každej krajiny a poskytnú záruku zisku pre budúce generácie v podobe zvýšenia daňových príjmov; zníži sa nezamestnanosť, pretože inovatívne technológie si budú vyžadovať prísun kvalifikovaných pracovníkov. Výsledkom bude zvýšenie životnej úrovne miliónov ľudí a možnosť prekonať veľké vzdialenosti v podstatne kratšom čase. Získaný voľný čas ľudia budú môcť využiť na sociálne aktivity.


Ako zabezpečiť optimálnu komfortnosť pri osídľovaní území

RSW technológie môžu zaistiť pohodlné bývanie na planéte viac ako 25 miliardám ľudí. Strach z preľudnenia a nedostatku prírodných zdrojov na Zemi zrodil predstavu o mýtickej "zlatej miliarde". V skutočnosti je to fašistická teória, ktorá vyspelým krajinám pripisuje výnimočné postavenie a rozvojovým krajinám ponecháva funkciu surovinových zásobníkov, lokalít na umiestnenie nebezpečnej výroby a skládok toxického odpadu.

Alternatívou takej málo optimistickej budúcnosti sa môže stať vytvorenie priaznivých podmienok pre plnohodnotný život oveľa početnejšieho ľudstva. Životná úroveň tiež musí byť oveľa vyššia. Táto myšlienka predpokladá:
- dobrovoľné presídlenie ľudí z hlučných veľkomiest do pohodlných osád v ekologicky čistej doposiaľ neobývanej zóne. Tak sa čistý vzduch, voda, pôda a ekologické potraviny stanú prístupnými pre všetkých;
- úzke prepojenie všetkých izolovaných obytných zón vďaka vlastnej infraštruktúre;
- bytové domy v rámci tohto projektu budú mať jeden až tri podlažia a budú postavené bez použitia umelých materiálov. Vďaka využitiu zeminy spod budov na strechách bude možné pestovať priamo tam ekologicky čisté poľnohospodárske rastliny bohaté na vitamíny. S pomocou týchto "inteligentných domov" sa ľudia budú môcť úplne vzdať geneticky modifikovaných potravín;
- spracovateľský priemysel, ťažba nerastov, hutníctvo a priemyselný odpad sa má premiestniť za hranice biosféry. Tieto perspektívy sú uvedené podrobnejšie vo filme s názvom Do neba na kolese.

Ľudstvo má už iba 60 až 80 rokov na to, aby zabránilo spusteniu mechanizmu teórie "zlatej miliardy", ktorý potvrdí, že vývojová cesta bola zvolená nesprávne a zničí planétu aj s celou ľudskou populáciou.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital