+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Druhy dopravy

Táto stránka vám priblíži vysoké technológie strunovej dopravy vyvinuté tak, aby dokázali zvládnuť aj medzikontinentálne vzdialenosti. Dajú sa použiť tak v mestskej doprave, ako aj v horských oblastiach, na prepravu nákladov a cestujúcich.

Druhy dopravy

Vysokorýchlostná doprava

Vysokorýchlostný dopravný systém druhej úrovne (nadzemný) je vyvinutý pre nákladnú a osobnú prepravu medzi mestami, krajmi a regiónmi v rámci jedného štátu, ako aj pre efektívne dopravné prepojenie medzi rôznymi krajinami na jednom kontinente a pre medzikontinentálnu prepravu osôb a nákladov.

Podrobnejšie


Mestská návesná doprava (horná úroveň)

Mestská návesná doprava SkyWay zabezpečí vysokorýchlostnú prepravu osôb a nákladov bez zaťaženia cestnej premávky a navyše ekologicky, bezpečne a s vysokou prepravnou kapacitou. Mestská návesná doprava SkyWay je dopravou budúcnosti.
Vysokorýchlostná nadzemná preprava osôb a nákladov:
 • v rámci mesta;
 • medzi blízko položenými mestami;
 • medzi mestami a letiskami;
 • medzi mestom a prímestskou zónou.

Mestská závesná doprava (spodná úroveň)

Mestská závesná doprava je inovačným druhom dopravy umožňujúcim rýchlostnú prepravu cestujúcich i nákladov. Podstatne zredukuje náklady na investičnú výstavbu vďaka zmenšeniu plochy pozemkov odcudzených pre výstavbu trate a aktívnemu rozvoju infraštruktúry. Strunová doprava eliminuje náklady na vyhotovenie vozovky, tunelov, viaduktov, mostov, viacúrovňových križovatiek, nadchodov a podchodov. Čerpanie zdrojov pri výstavbe strunovej estakády je oveľa nižšie ako pri mestských estakádach s celoplošnou vozovkou. Preto strunová doprava nepotrebuje upevnenie podkladovej pôdy, vyrovnanie členitého terénu ani zohľadnenie sťažených geografických a klimatických podmienok.

Nákladná návesná doprava (horná úroveň)

Zabezpečí podstatné zníženie investičných nákladov na výstavbu vďaka týmto faktorom:
 • zmenšenie plochy pozemkov odcudzených pre výstavbu trate a infraštruktúru;
 • vylúčenie výkopov, násypov, mostov, tunelov, viaduktov, hydrotechniky a viacúrovňových križovatiek;
 • nie je potrebné upevňovať nestabilné podkladové pôdy, vyrovnávať členitý terén, prekonávať ťažké klimatické podmienky;
 • čerpanie zdrojov pri strunovej doprave je neporovnateľne nižšie ako pri štandardných dopravných estakádach.

Podrobnejšie


Nákladná závesná doprava (spodná úroveň)

Závesná doprava sa uplatňuje v rôznych oblastiach. Koľajové vozidlá dokážu prepraviť rozmanité náklady:
 • sypké – rudy, štrk, uhlie, štrkopiesok, pokryvné horniny, piesok atď.;
 • tekuté – ropa, chemické a ropné produkty, druhotné bitúmeny, kvalitná prírodná pitná voda, skvapalnené plyny a pod.;
 • kusové – drevo a rezivo, valcovaná oceľ, kontajnery, priemyselné nádoby a pod.;
 • osobitné – priemyselný a komunálny odpad atď.

Podrobnejšie


Námorný prístav SkyWay

Námorné prístavy SkyWay si vyžadujú oveľa nižšie náklady ako ktorákoľvek iná technológia. Okrem toho doprava SkyWay podstatne uľahčí nástup cestujúcich na lodnú osobnú dopravu, prekládku a prepravu nákladov:
 • sypkých (štrk, uhlie, piesok, rudy a pod.);
 • ropy a ropných produktov;
 • kontajnerov.

Podrobnejšie


Rozvojové projekty

Rozvojové projekty SkyWay sú inovačné projekty samostatných stavieb a ich jednotlivých častí založené na strunových technológiách SkyWay:
 • automobilové mosty;
 • železničné mosty;
 • mosty pre chodcov a viadukty;
 • výškové budovy s použitím vákuového skla;
 • pristávacie dráhy aerodrómov a letísk.

Podrobnejšie


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital