+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Námorný prístav SkyWay

Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky prístavu na morskom šelfe celoročne a v každom počasí je dôkazom účelnosti použitia vysokorýchlostnej dopravy SkyWay.

Námorný prístav SkyWay

Uplatnenie:

  • Prestup cestujúcich na osobné lode.
  • Prekládka nákladov z koľajových vozidiel:
    • sypkého nákladu (štrk, uhlie, piesok, rudy, atď.) – na loď na prepravu suchých nákladov;
    • ropy a ropných produktov – na tankery;
    • kontajnerov – na špeciálne nosiče.

Základné charakteristiky:

Možnosť umiestniť SkyWay prístav na šelfe v otvorenom mori.
Hĺbka vody v prístave od 20 m.
Vzdialenosť prístavu od pobrežia v teritoriálnych vodách a mimo nich od 1 do 10 km a viac.
Ročné množstvo tranzitných cestujúcich od 1 mil. ľudí.
Ročný objem prekládky priemyselného nákladu do 250 mil. ton.
Náklady na prístav od 10 miliónov USD (s výnimkou prístupovej trate, nákladných terminálov, jazdných súprav a infraštruktúry).

Konkurenčné výhody:
Možnosť použitia prírodnej hĺbky mora na zriadenie prístavného móla (od 20 m a viac).
Nemusia sa použiť drahé voľné pobrežné územia s citlivým ekosystémom.
Zníženie stavebných nákladov vďaka absencii:
prístavného móla nevyhnutného na kotvenie lodí a ochranu pobrežnej línie proti vlnobitiu;
bagrovacích prác, tradične vykonávaných pre vytvorenie hlbokovodného priestoru vhodného na príchod naložených lodí tesne k mólom;
umelých prístupových kanálov na morskom akvatóriu a v prístave.

Zníženie prevádzkových nákladov vďaka:
uľahčeniu vstupu do prístavu pre lode s hlbokým ponorom;
skráteniu stratového času u plavidiel, ktoré čakajú na prestup osôb alebo prekládku nákladu;
minimalizácia nákladov na podporu navigácie lodí;
zlepšenie logistiky pri preprave sypkých materiálov v dôsledku nahradenia tradičnej schémy „nálezisko - koľajové vozidlo - vykládka do skladu na brehu - nakládka zo skladu na brehu do iného vozidla - preprava k prístavnému mólu - prekládka do skladiskového priestoru lode“ skrátenou schémou „nálezisko – strunová doprava SkyWay - prekládka do skladiskového priestoru lode“; zníženie spotreby energetických zdrojov a paliva pri prekládke; zníženie nákladov na personál a jeho výplaty; skrátenie rozsahu opravárenských a rekonštrukčných prác v prístave vďaka automatizácii prác spojených s nakládkou a vykládkou.

Výrazné zlepšenie kvality sypkého nákladu a zvýšenie jeho predajnej ceny v dôsledku zníženia počtu prekladísk.
Vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky námorného prístavu na morskom šelfe celoročne a v každom počasí.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital