+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Mestská závesná doprava (spodná úroveň)

Mestská závesná doprava je inovatívny druh dopravy umožňujúci rýchlostnú prepravu nákladov a osôb, čo vedie k podstatnému zníženiu nákladov na investičnú výstavbu.

Mestská závesná doprava (spodná úroveň)

Uplatnenie

Inovatívna forma dopravy umožňujúca rýchlostnú prepravu nákladov a osôb:

v meste a medzi mestami; medzi mestom a letiskom; cez rieky pretekajúce mestom.

Základné charakteristiky
Koľajové vozidlá v meste i mimo mesto sa môžu pohybovať rýchlosťou do 150 km/h.

Veľká kapacita:
preprava osôb – cca 100 osôb;
preprava nákladov (vrátane batožiny) – do 10 ton.

Sklon dráhy môže tvoriť 15% v štandardnom prevedení a 30% v špeciálnom prevedení. Odporúčaná vzdialenosť prepravy je najmenej 200 km.

Kapacita rýchlodráhy v rámci mesta na jednotku dopravného ramena činí:
cestujúci – do 25 tis. v špičke;
náklady – do 1.000 ton denne.

Cena rýchlodráhy v meste bez nákladov na zastávky, jazdné súpravy a infraštruktúru – od 1,5 mil. USD/km.

Vlastné náklady na mestskú rýchlodráhu sú nižšie v porovnaní s inými druhmi MHD:
dvakrát – v porovnaní s vlastnými nákladmi na prepravu metrom;
trikrát – v porovnaní s električkami;
päťkrát – v porovnaní s monorailom.
Hlavné konkurenčné výhody

Výrazné zníženie nákladov na investičnú výstavbu zabezpečujú objektívne faktory:

redukcia plochy mestských pozemkov odcudzovaných pre výstavbu trate a rozvoj infraštruktúry; vylúčenie z dopravného systému vozovky, tunelov, nadjazdov, mostov, viacúrovňových križovatiek, nadchodov a podchodov; výrazná redukcia čerpania zdrojov pre strunové estakády v porovnaní s klasickými mestskými nadjazdmi s pevnou vozovkou; možnosť použitia v členitých terénoch, na nepevnej pôde a v náročných klimatických i geografických podmienkach.

Zníženie prevádzkových nákladov je dané elimináciou, resp. výrazným znížením týchto nákladov: na palivo a elektrickú energiu; na personál a jeho výplaty; na opravy a obnovu trate; na údržbu v zimnom období.

Šetrenie zabezpečené týmito faktormi má za následok dvojnásobné zníženie vlastných nákladov na mestskú rýchlodráhu prepravujúcu osoby a náklady. Vytvára sa možnosť šetrne rozvíjať nové územia, vrátane ťažko prístupných ako sú napr. ostrovy, hory a morské šelfy, ktoré sa robia pohodlnými pre bývanie.

Zvyšuje sa bezpečnosť osobnej a nákladnej dopravy v zlom počasí alebo v nepriaznivom podnebí. Vytvára sa možnosť spojiť dopravnú štruktúru a stožiare s komunikačnými trasami (optické, káblové, mobilné, rádiové komunikácie), ako aj s distribučnou sústavou elektrickej energie.


Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital