+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Nákladná návesná doprava (horná úroveň)

Nákladný dopravný systém SkyWay na prepravu sypkých nákladov s vysokou kapacitou do 100 miliónov ton ročne, čo je na úrovni nákladnej dopravy Transsibírskej magistrály (najvyťaženejšia železnica v Rusku), je najžiadanejšou dopravou na svetových trhoch s rudami a uhlím.

Nákladná návesná doprava (horná úroveň)

Aby sa multifunkčný nákladný dopravný systém na prepravu sypkých nákladov, ktorý bol vytvorený na základe Junického strunových technológií, sa mohol široko používať, musí byť v najbližších 2 – 2,5 rokoch certifikovaný a predvedený potenciálnym záujemcom v jeho 4. generácii.


 

Uplatnenie projektu:

  • rudné baníctvo;
  • ťažba a spracovanie uhlia a hutníctvo (preprava rudy, uhlia, bauxitu, pokryvnej horniny, atď.);
  • stavebníctvo (preprava piesku, štrkopieskov, štrku, zeminy), atď.

 

Nákladný dopravný systém SkyWay na prepravu sypkých nákladov s vysokou kapacitou do 100 miliónov ton ročne, čo je na úrovni nákladnej dopravy Transsibírskej magistrály (najvyťaženejšia železnica v Rusku), je najžiadanejšou dopravou na svetových trhoch s rudami a uhlím. Pre certifikáciu tohto infraštruktúrneho projektu je nutné vybudovať predvádzaciu trať dlhú 1-2 km a vytvoriť projektovú kanceláriu (R&D Centrum), ktorá bude zahŕňať: skúšobnú výrobu a laboratórium, vrátane certifikačného laboratória pre vykonanie medzinárodnej certifikácie; stacionárne a skúšobné zariadenia, vrátane strunovej estakády SkyWay, koľajových vozidiel a infraštruktúry (automatizované terminály pre nakladanie a vykladanie, opravárenská dielňa, systémy zásobovania energiou, komunikácie i automatického riadenia, zaistenie bezpečnosti atď.). S dopravnou štruktúrou a stožiarmi nákladného demonštračného úseku s prepravnou kapacitou do 100 mil. ton ročne sa môžu podľa potreby kombinovať plynovody a ropovody, distribučná energetická sústava vysokého aj nízkeho napätia, komunikačné trasy – káblové, optické a iné, veterné a solárne elektrárne, atď. Umožní to preukázať potenciálnym záujemcom multifunkčnosť dopravného systému, ktorý má oveľa širšie možnosti uplatnenia, najmä ako komunikačný systém pre rozvoj území bohatých na zdroje, ktoré sú momentálne ťažko prístupné.

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital