+7 (495) 419-04-56

Požiadať o spätné volanie

Nákladná závesná doprava (spodná úroveň)

Junického nákladná závesná doprava môže kombinovať trate a stožiare s distribučnou energetickou sústavou a komunikačnými trasami – káblovými, optickými, rádiovými alebo mobilnými.

Nákladná závesná doprava (spodná úroveň)

Uplatnenie:

 • Preprava sypkých priemyselných nákladov – rudy, uhlia, štrku, piesku, pokryvných hornín, atď.
 • Preprava tekutých nákladov – ropy a ropných produktov, bitúmenu ropy, chemických výrobkov, skvapalneného plynu, kvalitnej prírodnej pitnej vody, atď.
 • Preprava kusového nákladu – drevo a rezivo, valcovaná oceľ, kontajnery, atď.
 • Preprava špeciálneho nákladu – komunálneho a priemyselného odpadu, atď.

Základné charakteristiky:
 • Rýchlosť pohybu – do 50 km/h.
 • Nosnosť koľajových vozidiel – do 10 tis. ton.
 • Sklon trate – do 10%, v špeciálnom prevedení – do 30%.
 • Vzdialenosť prepravy nákladov – do 2.000 km.
 • Objem nákladnej prepravy – do 250 mil. ton ročne.
 • Cena nákladnej trate, s výnimkou koľajových vozidiel, terminálov pre nakládku i vykládku a infraštruktúry, – od 1. mil. USD/km.
 • Vlastné náklady na dopravu sú dvojnásobne nižšie ako vlastné náklady na železničnú nákladnú dopravu.

Konkurenčné výhody
 • Zníženie investičných nákladov na výstavbu vďaka:
  • výraznému zmenšeniu plochy rozkopanej pôdy pod rýchlodráhy a infraštruktúru;
  • eliminácii násypov, vyjazdenia koľají, tunelov, mostov, viaduktov, viacúrovňových križovatiek, nadjazdov a drenážnych zariadení;
  • nízkonákladovosti strunových tratí, pretože ich výstavba nie je ovplyvnená vlastnosťami terénu, podkladovej pôdy ani drsnými geografickými alebo klimatickými podmienkami;
  • viacnásobne menšiemu čerpaniu zdrojov na prevádzku strunovej trate v porovnaní s bežnými dopravnými estakádami.
 • Zníženie prevádzkových nákladov vďaka:
  • zníženiu spotreby paliva a energií;
  • zníženiu nákladov na personál a jeho výplaty;
  • automatizácii nakládky a vykládky a prepravného procesu;
  • zníženiu objemov cestných a opravárenských prác;
  • bezúdržbovosti – netreba čistiť trať od ľadu a snehu v zimnom období.
 • Zníženie vlastných nákladov na prepravu priemyselných nákladov dvojnásobne a viac.
 • Možnosť šetrného k životnému prostrediu rozvoja nových území, aby sa nerasty mohli ťažiť v ťažko prístupných lokalitách.
 • Zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti celoročnej nonstop prevádzky nákladného dopravného systému za každého počasia v akýchkoľvek prírodných a klimatických podmienkach.
 • Možnosť kombinácie strunovej trate a stožiarov s distribučnou energetickou sústavou a komunikačnými trasami rôznych druhov – káblovými, optickými, rádiovými a mobilnými.

Ekologickosť
 • Nízka spotreba zdrojov a energie vo všetkých fázach životnosti nákladného dopravného systému (návrh, výstavba, prevádzka a demontáž).
 • Estakádová nákladná trať nenarúša reliéf terénu, biogeocenózu ani biodiverzitu priľahlého územia.
 • Trať neničí úrodnú pôdu a vegetáciu na nej.
 • Trať nebráni pohybu podzemných a povrchových vôd, pohybu osôb, domácich i divokých zvierat, práci poľnohospodárskych, stavebných a špeciálnych strojov.

Spoľahlivosť a bezpečnosť
 • Nákladné vozidlá sú vybavené systémom proti vykoľajeniu.
 • Desaťnásobná bezpečnostná rezerva záťažových koľajových prvkov v dopravnej estakáde.
 • Odolnosť voči námraze a poľadovici, závejom, hmle, prašným a piesočným búrkam.
 • Prevádzková spoľahlivosť v akýchkoľvek extrémnych teplotách.
 • Vysoká odolnosť voči vandalizmu a teroristickým činom.
 • Odolnosť voči týmto prírodným katastrofám (v špeciálnom prevedení s minimálnym zdražením):
  • zemetrasenie do 10 stupňov podľa Richterovej stupnice;
  • záplavy, povodne s hĺbkou vody 10 m a viac;
  • smršť s rýchlosťou 250 km/h a viac;
  • cunami s výškou vĺn 20 m a viac.

Prihlás sa na odber a sleduj novinky SkyWay Capital